Schuldhulpverlening Kampen

Introductie

Oplossen van de schuldenproblematiek.

Schuldhulpverlening Kampen is een organisatie die mensen ondersteunt bij het aanpakken en oplossen van hun schulden. We bieden hulp aan mensen die door verschillende oorzaken in financiële moeilijkheden zijn gekomen en niet meer in staat zijn om hun schulden af te lossen.

 

Contactformulier

Word direct geholpen

De belangrijke aspecten

Een van de kernwaarden van Schuldhulpverlening Kampen is het ethische beleid dat we voeren. We hechten veel waarde aan integriteit, respect en vertrouwelijkheid in de dienstverlening. We zorgen ervoor dat de belangen van de cliënten te allen tijde voorop staan en dat de privacy wordt beschermd. We werken volgens een duidelijke gedragscode en ethische richtlijnen om ervoor te zorgen dat we op een eerlijke en betrouwbare manier te werk gaan.

Daarnaast staat Schuldhulpverlening Kampen bekend om hun efficiënte aanpak. We begrijpen dat mensen die te maken hebben met schulden snel hulp nodig hebben en werken daarom met een doelgerichte aanpak. We maken een grondige analyse van de financiële situatie van hun cliënten en stellen op basis daarvan een plan van aanpak op. Hierbij kijken we niet alleen naar de schulden zelf, maar ook naar de oorzaken van de schulden en eventuele onderliggende problemen.

Schuldhulpverlening Kampen beschikt over deskundige en ervaren medewerkers die de benodigde kennis en vaardigheden hebben om effectieve oplossingen te bieden. We werken samen met de cliënt aan het opstellen van een realistisch budget en het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. We bieden ook ondersteuning bij het aanvragen van eventuele financiële regelingen of toeslagen waar de cliënt recht op heeft.

 

 

Onze Kernwaarden

Als u besluit om hulp te zoeken met de schulden dan bent u op weg naar de eerste stap. U bent dan op zoek naar een oplossing voor de huidige problemen, en helaas lossen deze problemen zich niet zelf op. Het gaat dus om een zeer gewichtige beslissing. Stabilum is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om de geldzaken uit handen te geven aan een partij die transparant en betrouwbaar is.

Transparant

Meer informatie

Wij geloven dat vertrouwen gestoeld is op helderheid en openheid van zaken. U ontvangt kort na de onderbewindstelling persoonlijke inloggegevens waardoor u uw post altijd digitaal kunt inzien en uw inkomsten en uitgaven kunt beheren. Wij zijn altijd bereid om uw vragen en opmerkingen aan te horen en zijn dan ook goed telefonisch bereikbaar.

Deskundig

Meer informatie

Stabilum staat voor kwalitatief hoogwaardig werk dat louter wordt uitgevoerd door gecertificeerde bewindvoerders die voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen. Daarnaast zorgen onze interne processen voor de waarborging van onze kwalitatieve hoogwaardigheid. Zo zorgt het feit dat wij beschikken over meerdere gecertificeerde bewindvoerders, dat dossiers altijd kritisch bekeken worden door meerdere ogen. Stabilum wordt daarnaast periodiek gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. Daarnaast zorgt onze diverse clientèle en jarenlange ervaring ervoor dat wij breed onderlegd zijn in de schuldenproblematiek.

Betrokken

Meer informatie

Iedere situatie is uniek. De beslissing om onder bewind gesteld te worden is geen beslissing die zomaar gemaakt wordt; uw persoonlijke situatie geeft u hier reden toe. U verdient dan ook een bewindvoerder die enkel en alleen uw belangen behartigt. Met Stabilum slaat u de handen ineen met een dienstbare dienstverlener die u op de eerst plek plaatst.

Betrouwbaar

Meer informatie

Het team van Stabilum voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden vastgesteld door de kantonrechter en is tevens aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer. Gezien de belangen die gemoeid zijn vinden wij het belangrijk dat er sprake is van vakkennis om het beroep van bewindvoerder te kunnen uitoefenen. U kunt erop rekenen dat onze bewindvoerders uw zaken en belangen op een gedegen en professionele wijze beschermen.

Postbus 32314

 2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

Email

info@stabilum.nl