Schuldhulpverlening Amstelveen

Introductie

Met Schuldhulpverlening Amstelveen worden de schulden opgelost

Het hebben van schulden is voor velen erg stresvol, voornamelijk wanneer er deurwaarders aan de deur komen om beslag te leggen. Wanneer dit het geval is dan zit u waarchijnlijk in een situatie waar u niet makkelijk uit komt, het kan dan verstandig zijn om hulp te zoeken in deze tijd. Schuldhulpverlening Amstelveen helpt deze mensen om te kijken naar een oplossing.

Al onze medewerkers voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen en hebben een passend diploma om u te kunnen ondersteunen. De juiste kennis en kunde is van belang om de openstaande posten zo snel mogelijk op te lossen.

Contactformulier

Word direct geholpen

Hoe wij de schulden voor u oplossen

Zelf schulden oplossen kan vaak lastig zijn, een simpel voorbeeld hiervoor is dat er preferente en algemene schulden zijn. Preferente schulden hebben in principe voorrang aangezien hier vaak meer problemen mee ontstaan. Het probleem is dat wanneer een schuldeiser ongeduldig wordt dat het kan voorkomen dat u de verkeerde schulden aflost.

Wij gaan gezamenlijk met u kijken wat de openstaande lasten zijn en of dit opgelost kan worden in vijf jaar. Als dit niet het geval is dan gaan we naar de andere opties kijken om het op te lossen binnen vijf jaar, dus kwijtschelding of minnelijk traject.

Kwijtschelding houdt in dat wij de schuldeisers gaan vragen een gedeelte kwijt te schelden van het openstaande bedrag. Een minnelijk traject houdt in dat er gekeken gaat worden, rechtelijk gezien, om te forceren om het kwijt te schelden. Ook wel een schuldhulpverleningtraject genoemd. Vaak vallen velen in de laatste categorie.

Onze Kernwaarden

Als u besluit om hulp te zoeken met de schulden dan bent u op weg naar de eerste stap. U bent dan op zoek naar een oplossing voor de huidige problemen, en helaas lossen deze problemen zich niet zelf op. Het gaat dus om een zeer gewichtige beslissing. Stabilum is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om de geldzaken uit handen te geven aan een partij die transparant en betrouwbaar is.

Transparant

Meer informatie

Wij geloven dat vertrouwen gestoeld is op helderheid en openheid van zaken. U ontvangt kort na de onderbewindstelling persoonlijke inloggegevens waardoor u uw post altijd digitaal kunt inzien en uw inkomsten en uitgaven kunt beheren. Wij zijn altijd bereid om uw vragen en opmerkingen aan te horen en zijn dan ook goed telefonisch bereikbaar.

Deskundig

Meer informatie

Stabilum staat voor kwalitatief hoogwaardig werk dat louter wordt uitgevoerd door gecertificeerde bewindvoerders die voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen. Daarnaast zorgen onze interne processen voor de waarborging van onze kwalitatieve hoogwaardigheid. Zo zorgt het feit dat wij beschikken over meerdere gecertificeerde bewindvoerders, dat dossiers altijd kritisch bekeken worden door meerdere ogen. Stabilum wordt daarnaast periodiek gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. Daarnaast zorgt onze diverse clientèle en jarenlange ervaring ervoor dat wij breed onderlegd zijn in de schuldenproblematiek.

Betrokken

Meer informatie

Iedere situatie is uniek. De beslissing om onder bewind gesteld te worden is geen beslissing die zomaar gemaakt wordt; uw persoonlijke situatie geeft u hier reden toe. U verdient dan ook een bewindvoerder die enkel en alleen uw belangen behartigt. Met Stabilum slaat u de handen ineen met een dienstbare dienstverlener die u op de eerst plek plaatst.

Betrouwbaar

Meer informatie

Het team van Stabilum voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden vastgesteld door de kantonrechter en is tevens aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer. Gezien de belangen die gemoeid zijn vinden wij het belangrijk dat er sprake is van vakkennis om het beroep van bewindvoerder te kunnen uitoefenen. U kunt erop rekenen dat onze bewindvoerders uw zaken en belangen op een gedegen en professionele wijze beschermen.

Postbus 32314

 2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

Email

info@stabilum.nl