Onbetaalbare Energierekening

Energie onbetaalbaar voor lage en middeninkomens

De hoge energieprijzen zijn bijna wekelijks in het nieuws. De prijs voor gas en licht dreigt onbetaalbaar te worden voor lage en middeninkomens. Wij maken ons, net als u, zorgen hierover.

De energieprijs is het afgelopen jaar hard gestegen. Dit geldt voor alle variabele contracten. Een gemiddeld huishouden is op dit moment al meer 200 euro per maand kwijt aan gas en licht. De voornaamste reden voor de stijgende energieprijzen, is en blijft het tekort aan gas in Europa. In Nederland zijn we gestopt met gaswinning in Groningen, waardoor het geïmporteerd moet worden uit het buitenland. Stabilum helpt mensen die in een lastige financiële situatie verkeren.

 

Contactformulier

Wordt direct geholpen

Ondersteuning kan de uitkomst bieden

Bewindvoering is een maatregel waarbij de financiële administratie uit handen wordt gegeven aan een door de rechter aangestelde bewindvoerder. De bewindvoerder draagt zorg voor het betalen van de vaste lasten, het aanschrijven van schuldeisers en betrokken instanties en het doen van belastingaangifte. Tevens gaat de bewindvoerder na of er geput kan worden uit overige inkomstenbronnen zoals toeslagen om het inkomen aan te vullen. Gedurende het bewind ontvangt de betrokkene maandelijks een bedrag aan leefgeld op een aparte rekening. Hier kunnen boodschappen en andere persoonlijke uitgaven van worden bekostigd. Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank, die ons werk monitort om zo de kwaliteit van het bewind te waarborgen.

Voor mensen die in de financiële problemen zitten kan ook budgetbeheer een oplossing zijn. Als u kiest voor budgetbeheer bij Stabilum zullen wij uw inkomen beheren en zorg dragen voor het betalen van de vaste lasten. Samen stippelen wij eerst een budgetplan uit. Dit omvat onder andere afspraken over het leefgeld en incidenteel extra geld. Het doel van het budgetbeheer is om de schuldenlast te minimaliseren dan wel te voorkomen dat nieuwe schulden worden gemaakt.

 

 

Onze Kernwaarden

Als u besluit om hulp te zoeken met de schulden dan bent u op weg naar de eerste stap. U bent dan op zoek naar een oplossing voor de huidige problemen, en helaas lossen deze problemen zich niet zelf op. Het gaat dus om een zeer gewichtige beslissing. Stabilum is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om de geldzaken uit handen te geven aan een partij die transparant en betrouwbaar is.

Transparant

Meer informatie

Wij geloven dat vertrouwen gestoeld is op helderheid en openheid van zaken. U ontvangt kort na de onderbewindstelling persoonlijke inloggegevens waardoor u uw post altijd digitaal kunt inzien en uw inkomsten en uitgaven kunt beheren. Wij zijn altijd bereid om uw vragen en opmerkingen aan te horen en zijn dan ook goed telefonisch bereikbaar.

Deskundig

Meer informatie

Stabilum staat voor kwalitatief hoogwaardig werk dat louter wordt uitgevoerd door gecertificeerde bewindvoerders die voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen. Daarnaast zorgen onze interne processen voor de waarborging van onze kwalitatieve hoogwaardigheid. Zo zorgt het feit dat wij beschikken over meerdere gecertificeerde bewindvoerders, dat dossiers altijd kritisch bekeken worden door meerdere ogen. Stabilum wordt daarnaast periodiek gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. Daarnaast zorgt onze diverse clientèle en jarenlange ervaring ervoor dat wij breed onderlegd zijn in de schuldenproblematiek.

Betrokken

Meer informatie

Iedere situatie is uniek. De beslissing om onder bewind gesteld te worden is geen beslissing die zomaar gemaakt wordt; uw persoonlijke situatie geeft u hier reden toe. U verdient dan ook een bewindvoerder die enkel en alleen uw belangen behartigt. Met Stabilum slaat u de handen ineen met een dienstbare dienstverlener die u op de eerst plek plaatst.

Betrouwbaar

Meer informatie

Het team van Stabilum voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden vastgesteld door de kantonrechter en is tevens aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer. Gezien de belangen die gemoeid zijn vinden wij het belangrijk dat er sprake is van vakkennis om het beroep van bewindvoerder te kunnen uitoefenen. U kunt erop rekenen dat onze bewindvoerders uw zaken en belangen op een gedegen en professionele wijze beschermen.

Postbus 32314

 2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

Email

info@stabilum.nl