Budgetbeheer Deventer

Introductie

Behulpzame budgetondersteuning met Budgetbeheer Deventer

Budgetteren blijft een lastig iets. Weet u niet altijd waar uw geld blijft? Dan kan het handig zijn om actie te ondernemen. Als u geen inzicht heeft in uw financiën is het moeilijk om een goed passend budget te maken. Hiervoor zijn budgetbeheerders in het leven geroepen om mensen als u te helpen. Wij maken uw budget weer inzichteljk en stabiel.

 

Contactformulier

Word direct geholpen

Hoe wordt er gebudgetteerd?

Vele inkomsten en uitgaven komen maandelijks terug, maar helaas zijn er ook sommige waarvan dit niet het geval is. U kan hierbij denken aan de inkomstenbelasting of gemeentelijke toeslagen. Wij hebben goed inzicht door onze jaren als budget ondersteuners. Hierdoor kunnen wij goed en accuraat berekenen hoeveel u te besteden heeft.

Als eerste gaan we aan de slag met uw begroting. Wat zijn de precieze inkomsten en uitgaven en vervolgens hoe kunnen wij de uitgaven verlagen en de inkomsten verhogen. Hierbij gaan we kijken of de overheid u hierbij kan ondersteuning met extra toeslagen en subsidies. Als u openstaande schulden heeft gaan wij deze meenemen in de begroting en op het schuldenoverzicht. Wij houden contact met de schuldeisers en instanties zodat u hiervan ontlast wordt.

Budgetbeheer Deventer werkt samen met verschillende budgetondersteuners in de regio. Hierdoor weten wij goed wa mogelijk is in uw specifieke situatie, en hoe wij u het best kunnen helpen.

Onze Kernwaarden

Als u besluit om hulp te zoeken met de schulden dan bent u op weg naar de eerste stap. U bent dan op zoek naar een oplossing voor de huidige problemen, en helaas lossen deze problemen zich niet zelf op. Het gaat dus om een zeer gewichtige beslissing. Stabilum is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om de geldzaken uit handen te geven aan een partij die transparant en betrouwbaar is.

Transparant

Meer informatie

Wij geloven dat vertrouwen gestoeld is op helderheid en openheid van zaken. U ontvangt kort na de onderbewindstelling persoonlijke inloggegevens waardoor u uw post altijd digitaal kunt inzien en uw inkomsten en uitgaven kunt beheren. Wij zijn altijd bereid om uw vragen en opmerkingen aan te horen en zijn dan ook goed telefonisch bereikbaar.

Deskundig

Meer informatie

Stabilum staat voor kwalitatief hoogwaardig werk dat louter wordt uitgevoerd door gecertificeerde bewindvoerders die voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen. Daarnaast zorgen onze interne processen voor de waarborging van onze kwalitatieve hoogwaardigheid. Zo zorgt het feit dat wij beschikken over meerdere gecertificeerde bewindvoerders, dat dossiers altijd kritisch bekeken worden door meerdere ogen. Stabilum wordt daarnaast periodiek gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. Daarnaast zorgt onze diverse clientèle en jarenlange ervaring ervoor dat wij breed onderlegd zijn in de schuldenproblematiek.

Betrokken

Meer informatie

Iedere situatie is uniek. De beslissing om onder bewind gesteld te worden is geen beslissing die zomaar gemaakt wordt; uw persoonlijke situatie geeft u hier reden toe. U verdient dan ook een bewindvoerder die enkel en alleen uw belangen behartigt. Met Stabilum slaat u de handen ineen met een dienstbare dienstverlener die u op de eerst plek plaatst.

Betrouwbaar

Meer informatie

Het team van Stabilum voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden vastgesteld door de kantonrechter en is tevens aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer. Gezien de belangen die gemoeid zijn vinden wij het belangrijk dat er sprake is van vakkennis om het beroep van bewindvoerder te kunnen uitoefenen. U kunt erop rekenen dat onze bewindvoerders uw zaken en belangen op een gedegen en professionele wijze beschermen.

Postbus 32314

 2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

Email

info@stabilum.nl