Budgetbeheer Assen

Introductie

Zoekt u een oplossing voor de financiën?

Wanneer u schulden heeft of problemen met uw budget kunnen de incassokosten en rente snel oplopen. Hierdoor is het belangrijk dat u op zoek gaat naar snelle oplossing om alles zo snel mogelijk te stabiliseren. Het kan voorkomen dat u dan kiest voor budgetbeheer of budgetcoaching. Wij kunnen u helpen om alles snel weer op de rails te krijgen.

Contactformulier

Word direct geholpen

Hoe worden de bankzaken opgelost?

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening gaan we samen met u een budgetplan opstellen. Vervolgens gaan wij ons houden aan dit budgetplan. Als u openstaande schulden heeft gaan wij contact opnemen met de schuldeisers om de mogelijkheden te bespreken. De doelstelling is dat u binnen drie jaar schuldvrij bent.

In Nederland worden velen onder druk gezet door de overheid of schuldeisers. Helaas weten de meeste mensen niet wat mag en kan, ze kennen de rechten en plichten niet goed. Hierdoor ontvangen mensen regelmatig sommaties en wordt de wetgeving niet nageleefd. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van alle voorzieningen van de overheid zoals subsidies en toeslagen om het inkomen te verhogen.

De budgetondersteuners van Budgetbeheer Assen willen u helpen om ervoor te zorgen dat u deze inkomsten wel ontvangt en dat u beschermd wordt tegen zulke mensen.

Onze Kernwaarden

Als u besluit om hulp te zoeken met de schulden dan bent u op weg naar de eerste stap. U bent dan op zoek naar een oplossing voor de huidige problemen, en helaas lossen deze problemen zich niet zelf op. Het gaat dus om een zeer gewichtige beslissing. Stabilum is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om de geldzaken uit handen te geven aan een partij die transparant en betrouwbaar is.

Transparant

Meer informatie

Wij geloven dat vertrouwen gestoeld is op helderheid en openheid van zaken. U ontvangt kort na de onderbewindstelling persoonlijke inloggegevens waardoor u uw post altijd digitaal kunt inzien en uw inkomsten en uitgaven kunt beheren. Wij zijn altijd bereid om uw vragen en opmerkingen aan te horen en zijn dan ook goed telefonisch bereikbaar.

Deskundig

Meer informatie

Stabilum staat voor kwalitatief hoogwaardig werk dat louter wordt uitgevoerd door gecertificeerde bewindvoerders die voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen. Daarnaast zorgen onze interne processen voor de waarborging van onze kwalitatieve hoogwaardigheid. Zo zorgt het feit dat wij beschikken over meerdere gecertificeerde bewindvoerders, dat dossiers altijd kritisch bekeken worden door meerdere ogen. Stabilum wordt daarnaast periodiek gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. Daarnaast zorgt onze diverse clientèle en jarenlange ervaring ervoor dat wij breed onderlegd zijn in de schuldenproblematiek.

Betrokken

Meer informatie

Iedere situatie is uniek. De beslissing om onder bewind gesteld te worden is geen beslissing die zomaar gemaakt wordt; uw persoonlijke situatie geeft u hier reden toe. U verdient dan ook een bewindvoerder die enkel en alleen uw belangen behartigt. Met Stabilum slaat u de handen ineen met een dienstbare dienstverlener die u op de eerst plek plaatst.

Betrouwbaar

Meer informatie

Het team van Stabilum voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden vastgesteld door de kantonrechter en is tevens aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer. Gezien de belangen die gemoeid zijn vinden wij het belangrijk dat er sprake is van vakkennis om het beroep van bewindvoerder te kunnen uitoefenen. U kunt erop rekenen dat onze bewindvoerders uw zaken en belangen op een gedegen en professionele wijze beschermen.

Postbus 32314

 2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

Email

info@stabilum.nl