Bewindvoering

Onze Diensten

Hoe bewindvoering helpt

In sommige situaties kunnen mensen extra hulp en ondersteuning nodig hebben bij het regelen van de geldzaken en het beheren van het bezit. Denk daarbij aan schulden, verslavingsproblematiek en dementie. Bewindvoering kan in zulke situaties een uitkomst zijn. Bewindvoering is een maatregel waarbij de financiële administratie uit handen wordt gegeven aan een door de rechter aangestelde bewindvoerder. De bewindvoerder draagt zorg voor het betalen van de vaste lasten, het aanschrijven van schuldeisers en betrokken instanties en het doen van belastingaangifte. Tevens gaat de bewindvoerder na of er geput kan worden uit overige inkomstenbronnen zoals toeslagen om het inkomen aan te vullen. Gedurende het bewind ontvangt de betrokkene maandelijks een bedrag aan leefgeld op een aparte rekening. Hier kunnen boodschappen en andere persoonlijke uitgaven van worden bekostigd. Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank, die ons werk monitort om zo de kwaliteit van het bewind te waarborgen.

Contactformulier

Word direct geholpen

Hoe wij te werk gaan?

1. Intake

Nadat u of uw naaste contact met ons heeft opgenomen, vindt een kennismakingsgesprek plaats om elkaar beter te leren kennen. In dit gesprek gaan wij onder andere in op uw situatie, uw hulpvraag en de wederzijdse verwachtingen. Voor een succesvol traject is het van cruciaal belang om uw persoonlijke situatie te doorlichten en gezamenlijk een persoonlijk stappenplan uit te stippen dat op uw situatie aansluit. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, dan helpen wij u graag bij het aanleveren van de benodigde gegevens en documenten die nodig zijn voor de aanvraag bij de rechtbank.

2. Indienen Aanvraag

Het dossier dat wij hebben opgemaakt wordt ingediend bij de rechtbank in uw regio. De rechtbank nodigt u vervolgens samen met de bewindvoerder uit voor een gesprek, waarbij het bewind bekrachtigd zal worden. Nadat wij het schriftelijk besluit (beschikking) van de rechtbank hebben ontvangen, en de rechter instemt met onderbewindstelling, kunnen wij voor u aan de slag gaan met het stabiliseren van uw financiële situatie.

3. Stabilisatie

Wij gaan direct aan de slag voor u door het openen van twee rekeningen. Op de ene rekening komt uw inkomen binnen en worden vaste lasten mee betaald. De andere rekening gebruikt u voor het doen van persoonlijke uitgaven zoals boodschappen. In deze fase zorgen wij er onder meer voor dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd en dat u – indien van toepassing – kunt putten uit aanvullende inkomstenbronnen zoals toeslagen. In het geval van schulden benaderen wij schuldeisers en betrokken instanties om deze op de hoogte te stellen van de onderbewindstelling.

4. Schuldenvrije Toekomst

Als uw financiële situatie stabiel is, dan zijn uw inkomsten en uitgaven in evenwicht. Wij zetten ons voor u in om dit evenwicht in stand te houden. Als er sprake is van een schuldensituatie, dan dient er nog werk verzet te worden. In dat geval nemen wij contact op met schuldeisers om afspraken te maken over de aflossing. Bij een onbeheersbare schuldensituatie zullen wij u begeleiden naar schuldhulpverlening om zo toe te werken naar een schuldenvrije toekomst.

Onze diensten

Waar wij in excelleren

Budgetbeheer

Voor mensen die financiële problemen kennen kan budgetbeheer een oplossing bieden. Als u kiest voor budgetbeheer bij Stabilum dan zullen wij uw inkomen beheren en zorg dragen voor het betalen van de vaste lasten.

Lees meer

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die geestelijke of lichamelijke zorg behoeven. Een mentor draagt zorg voor de niet-financiële belangen waardoor u zich volledig kan richten op het persoonlijk herstel.

Lees meer

Postbus 32314

 2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

E-mail

info@stabilum.nl