Bewindvoering bij dementie

Onze Diensten

Hoe bewindvoering helpt voor mensen met dementie

In bepaalde situaties kan het voor mensen die te maken hebben met dementie extra belangrijk zijn om ondersteuning te krijgen bij het beheer van hun financiën. Bewindvoering biedt in zulke gevallen een helpende hand. Bewindvoering is een regeling waarbij een bewindvoerder, aangesteld door de rechter, de verantwoordelijkheid overneemt voor de financiële zaken. Dit kan een geruststellende oplossing zijn voor mensen met dementie.

De bewindvoerder neemt diverse taken op zich, zoals het regelen van vaste lasten, het contact houden met schuldeisers en relevante instanties, en het indienen van belastingaangiften. Bovendien zoekt de bewindvoerder naar mogelijke aanvullende inkomstenbronnen, zoals toeslagen, om het inkomen aan te vullen.

Het is belangrijk te benadrukken dat wij begrip hebben voor de specifieke behoeften van mensen met dementie. Onze bewindvoerders streven ernaar om op een respectvolle en zorgzame manier te werken, waarbij we rekening houden met de individuele omstandigheden en de uitdagingen die dementie met zich meebrengt. Regelmatig leggen wij verantwoording af aan de rechtbank, zodat er een continue monitoring is om de kwaliteit van het bewind te waarborgen en de belangen van de persoon met dementie te beschermen.

Contactformulier

Word direct geholpen

Hoe wij te werk gaan?

1. Intake

Nadat u, een naaste of bijv. een verzorgingstehuis, contact met ons heeft opgenomen, vindt een kennismakingsgesprek plaats om elkaar beter te leren kennen. In dit gesprek gaan wij onder andere in op uw situatie, uw hulpvraag en de wederzijdse verwachtingen. Voor een succesvol traject is het van cruciaal belang om uw persoonlijke situatie te doorlichten en gezamenlijk een persoonlijk stappenplan uit te stippen dat op uw situatie aansluit. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, dan helpen wij u graag bij het aanleveren van de benodigde gegevens en documenten die nodig zijn voor de aanvraag bij de rechtbank.

2. Indienen Aanvraag

Het dossier dat wij hebben opgemaakt wordt ingediend bij de rechtbank in uw regio. De rechtbank nodigt u vervolgens samen met de bewindvoerder uit voor een gesprek, waarbij het bewind bekrachtigd zal worden. Nadat wij het schriftelijk besluit (beschikking) van de rechtbank hebben ontvangen, en de rechter instemt met onderbewindstelling, kunnen wij voor u aan de slag gaan met het stabiliseren van uw financiële situatie.

3. Stabilisatie

Wij gaan direct aan de slag voor u door het openen van twee rekeningen. Op de ene rekening komt uw inkomen binnen en worden vaste lasten mee betaald. De andere rekening gebruikt u voor het doen van persoonlijke uitgaven zoals boodschappen. In deze fase zorgen wij er onder meer voor dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd en dat u – indien van toepassing – kunt putten uit aanvullende inkomstenbronnen zoals toeslagen. 

4. De Toekomst

Als uw financiële situatie stabiel is, dan zijn uw inkomsten en uitgaven in evenwicht. Wij zetten ons voor u in om dit evenwicht in stand te houden. 

Onze diensten

Waar wij in excelleren

Budgetbeheer

Voor mensen die financiële problemen kennen kan budgetbeheer een oplossing bieden. Als u kiest voor budgetbeheer bij Stabilum dan zullen wij uw inkomen beheren en zorg dragen voor het betalen van de vaste lasten.

Lees meer

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die geestelijke of lichamelijke zorg behoeven. Een mentor draagt zorg voor de niet-financiële belangen waardoor u zich volledig kan richten op het persoonlijk herstel.

Lees meer

Postbus 32314

 2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

E-mail

info@stabilum.nl