Bewindvoering Lelystad

Introductie

Bewindvoering Lelystad is de integere budgetondersteuner

Op een bepaald moment in het leven kunnen velen worstelen met complexe financiële vraagstukken, zoals openstaande schulden, scheiding of werkloosheid. Indien u zich hierin herkent, bieden wij bewindvoering aan als oplossing om deze uitdagingen te overwinnen en weer perspectief te brengen in uw leven. Onze bewindvoeringsspecialisten staan klaar om u te ondersteunen en rust te brengen in uw (financiële) huishouden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Contactformulier

Word direct geholpen

Het financiële dilema wegnemen

Bewindvoering vormt een doeltreffende maatregel om financiële dilemma’s effectief aan te pakken en weg te nemen. In situaties waarin men te maken heeft met complexe financiële vraagstukken, zoals openstaande schulden, scheiding of werkloosheid, kan bewindvoering een cruciale rol spelen bij het herstellen van financiële stabiliteit.

De kern van bewindvoering ligt in het beheren en controleren van financiën door een professionele bewindvoerder. Deze deskundige neemt de verantwoordelijkheid voor het budgetbeheer, onderhoudt contact met schuldeisers en andere relevante instanties, en stelt een duidelijk budgetplan op. Dit plan fungeert als een leidraad voor het verbeteringsproces, waarbij concrete doelstellingen worden geformuleerd en nagestreefd.

De maatregel bewindvoering biedt een gestructureerde aanpak om financiële stabiliteit te herstellen en helpt cliënten bij het nemen van stappen in de juiste richting. Door de zorgen over budgetbeheer uit handen te geven, ontstaat er ruimte voor herstel en focus op het oplossen van de financiële dilemma’s.

Bewindvoering is niet slechts een passieve maatregel; het is een actieve samenwerking tussen de bewindvoerder en de cliënt om duurzame oplossingen te vinden. De bewindvoerder biedt begeleiding, stelt realistische doelen en werkt samen met de cliënt om deze doelen te bereiken.

Al met al kan bewindvoering worden beschouwd als een positieve en constructieve maatregel om financiële dilemma’s weg te nemen. Het biedt niet alleen directe verlichting van de financiële lasten, maar legt ook de basis voor een stabiele en gezonde financiële toekomst.

Onze Kernwaarden

Als u besluit om hulp te zoeken met de schulden dan bent u op weg naar de eerste stap. U bent dan op zoek naar een oplossing voor de huidige problemen, en helaas lossen deze problemen zich niet zelf op. Het gaat dus om een zeer gewichtige beslissing. Stabilum is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om de geldzaken uit handen te geven aan een partij die transparant en betrouwbaar is.

Transparant

Meer informatie

Wij geloven dat vertrouwen gestoeld is op helderheid en openheid van zaken. U ontvangt kort na de onderbewindstelling persoonlijke inloggegevens waardoor u uw post altijd digitaal kunt inzien en uw inkomsten en uitgaven kunt beheren. Wij zijn altijd bereid om uw vragen en opmerkingen aan te horen en zijn dan ook goed telefonisch bereikbaar.

Deskundig

Meer informatie

Stabilum staat voor kwalitatief hoogwaardig werk dat louter wordt uitgevoerd door gecertificeerde bewindvoerders die voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen. Daarnaast zorgen onze interne processen voor de waarborging van onze kwalitatieve hoogwaardigheid. Zo zorgt het feit dat wij beschikken over meerdere gecertificeerde bewindvoerders, dat dossiers altijd kritisch bekeken worden door meerdere ogen. Stabilum wordt daarnaast periodiek gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. Daarnaast zorgt onze diverse clientèle en jarenlange ervaring ervoor dat wij breed onderlegd zijn in de schuldenproblematiek.

Betrokken

Meer informatie

Iedere situatie is uniek. De beslissing om onder bewind gesteld te worden is geen beslissing die zomaar gemaakt wordt; uw persoonlijke situatie geeft u hier reden toe. U verdient dan ook een bewindvoerder die enkel en alleen uw belangen behartigt. Met Stabilum slaat u de handen ineen met een dienstbare dienstverlener die u op de eerst plek plaatst.

Betrouwbaar

Meer informatie

Het team van Stabilum voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden vastgesteld door de kantonrechter en is tevens aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer. Gezien de belangen die gemoeid zijn vinden wij het belangrijk dat er sprake is van vakkennis om het beroep van bewindvoerder te kunnen uitoefenen. U kunt erop rekenen dat onze bewindvoerders uw zaken en belangen op een gedegen en professionele wijze beschermen.

Hoe gaan wij te werk?

1. Intake

Nadat u of uw naaste contact met ons heeft opgenomen, vindt een kennismakingsgesprek plaats om elkaar beter te leren kennen. In dit gesprek gaan wij onder andere in op uw situatie, uw hulpvraag en de wederzijdse verwachtingen. Voor een succesvol traject is het van cruciaal belang om uw persoonlijke situatie te doorlichten en gezamenlijk een persoonlijk stappenplan uit te stippen dat op uw situatie aansluit. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, dan helpen wij u graag bij het aanleveren van de benodigde gegevens en documenten die nodig zijn voor de aanvraag bij de rechtbank.

2. Indienen Aanvraag

Het dossier dat wij hebben opgemaakt wordt ingediend bij de rechtbank in uw regio. De rechtbank nodigt u vervolgens samen met de bewindvoerder uit voor een gesprek, waarbij het bewind bekrachtigd zal worden. Nadat wij het schriftelijk besluit (beschikking) van de rechtbank hebben ontvangen, en de rechter instemt met onderbewindstelling, kunnen wij voor u aan de slag gaan met het stabiliseren van uw financiële situatie.

3. Stabilisatie

Wij gaan direct aan de slag voor u door het openen van twee rekeningen. Op de ene rekening komt uw inkomen binnen en worden vaste lasten mee betaald. De andere rekening gebruikt u voor het doen van persoonlijke uitgaven zoals boodschappen. In deze fase zorgen wij er onder meer voor dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd en dat u – indien van toepassing – kunt putten uit aanvullende inkomstenbronnen zoals toeslagen. 

4. De Toekomst

Als uw financiële situatie stabiel is, dan zijn uw inkomsten en uitgaven in evenwicht. Wij zetten ons voor u in om dit evenwicht in stand te houden. 

Onze diensten

Waar wij nog meer in excelleren

Budgetbeheer

Voor mensen die financiële problemen kennen kan budgetbeheer een oplossing bieden. Als u kiest voor budgetbeheer bij Stabilum dan zullen wij uw inkomen beheren en zorg dragen voor het betalen van de vaste lasten.

Lees meer

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die geestelijke of lichamelijke zorg behoeven. Een mentor draagt zorg voor de niet-financiële belangen waardoor u zich volledig kan richten op het persoonlijk herstel.

Lees meer

Postbus 32314

 2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

Email

info@stabilum.nl