Budgetbeheer

Onze Diensten

Hoe budgetbeheer helpt

Voor mensen die in de financiële problemen zitten kan ook budgetbeheer een oplossing zijn. Als u kiest voor budgetbeheer bij Stabilum zullen wij uw inkomen beheren en zorg dragen voor het betalen van de vaste lasten. Samen stippelen wij eerst een budgetplan uit. Dit omvat onder andere afspraken over het leefgeld en incidenteel extra geld. Het doel van het budgetbeheer is om de schuldenlast te minimaliseren dan wel te voorkomen dat nieuwe schulden worden gemaakt. Het voornaamste verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer is dat bewindvoering verloopt via de rechtbank terwijl de rechtbank er bij budgetbeheer niet aan te pas hoeft te komen. Ondanks het feit dat budgetbeheer een minder ingrijpend instrument is dan bewindvoering, hebben wij met ons effectieve budgetbeheer al veel mensen uit de financiële problemen gekregen.

Contactformulier

Word direct geholpen

Wat kan budgetbeheer voor u betekenen?

Het verschil tussen het inkomensbeheer en beschermingsbewind is gelegen in het feit dat voor inkomensbeheer geen tussenkomst door de kantonrechter plaatsvindt, maar geschiedt op verzoek van de cliënt. Wij streven naar het leveren van maatwerk en passen onze werkzaamheden aan op uw behoeften. Met onze hulp is het mogelijk dat u nooit meer te laat bent met het verrichten van uw betalingen. Wij scheppen overzicht in uw financiën en nemen de financiële en administratieve last voor u uit handen.

Er zal bij de inkomsten gekeken worden naar de bron om te bepalen of de cliënt eventueel recht heeft op meer inkomsten. Wanneer dit geconstateerd wordt vragen wij dit voor u aan. Tegelijkertijd brengen wij de eventuele schulden voor u in kaart en waar mogelijk trachten wij betalingsregelingen voor u te treffen. De inkomsten en uitgaven zullen in kaart worden gebracht om verwerkt te worden in een budgetplan. De inkomsten komen binnen op de beheerrekening, waar de vaste lasten van betaald zullen worden. Een vast bedrag aan leefgeld zullen we overmaken op de leefgeldrekening.

Onze diensten

Waar wij in excelleren

Bewindvoering

In sommige situaties kunnen mensen extra hulp en ondersteuning gebruiken bij het regelen van de geldzaken. Bewindvoering is een maatregel waarbij de financiële administratie uit handen wordt gegeven aan een door de rechter aangestelde bewindvoerder.

Lees meer

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die geestelijke of lichamelijke zorg behoeven. Een mentor draagt zorg voor de niet-financiële belangen waardoor u zich volledig kan richten op het persoonlijk herstel.

Lees meer

Postbus 32314

 2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

E-mail

info@stabilum.nl