Mentorschap

Onze Diensten

Hoe mentorschap helpt

Mentorschap is bedoeld voor mensen die geestelijke of lichamelijke zorg behoeven. Een mentor draagt zorg voor de niet-financiële belangen van betrokkenen waardoor deze zich volledig kunnen richten op hunzelf en hun persoonlijk herstel. Daar waar bewindvoering en budgetbeheer bedoeld zijn om de betrokkenen te ontlasten van financiële zorgen, richt mentorschap zich op zaken als huisvesting en persoonlijke verzorging. Stabilum heeft professionele mentors in huis die voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen. Zo bent u altijd verzekerd van kwalitatief uitstekende zorg die aansluit op uw persoonlijke behoeften.

Contactformulier

Wordt direct geholpen

Wat kan budgetbeheer voor u betekenen?

Het verschil tussen het inkomensbeheer en beschermingsbewind is gelegen in het feit dat voor inkomensbeheer geen tussenkomst door de kantonrechter plaatsvindt, maar geschiedt op verzoek van de cliënt. Wij streven naar het leveren van maatwerk en passen onze werkzaamheden aan op uw behoeften. Met onze hulp is het mogelijk dat u nooit meer te laat bent met het verrichten van uw betalingen. Wij scheppen overzicht in uw financiën en nemen de financiële en administratieve last voor u uit handen.

Er zal bij de inkomsten gekeken worden naar de bron om te bepalen of de cliënt eventueel recht heeft op meer inkomsten. Wanneer dit geconstateerd wordt vragen wij dit voor u aan. Tegelijkertijd brengen wij de eventuele schulden voor u in kaart en waar mogelijk trachten wij betalingsregelingen voor u te treffen. De inkomsten en uitgaven zullen in kaart worden gebracht om verwerkt te worden in een budgetplan. De inkomsten komen binnen op de beheerrekening, waar de vaste lasten van betaald zullen worden. Een vast bedrag aan leefgeld zullen we overmaken op de leefgeldrekening.

Onze Diensten

Waar wij in excelleren

Bewindvoering

In sommige situaties kunnen mensen extra hulp en ondersteuning gebruiken bij het regelen van de geldzaken. Bewindvoering is een maatregel waarbij de financiële administratie uit handen wordt gegeven aan een door de rechter aangestelde bewindvoerder.

Lees Meer

Budgetbeheer

Voor mensen die in de financiële problemen zitten kan budgetbeheer een passende oplossing zijn. Als u kiest voor budgetbeheer bij Stabilum Financiële Zorg dan zullen wij uw inkomen beheren en zorg dragen voor het betalen van de vaste lasten.

Lees Meer

Postbus 32314

 2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

Email

info@stabilum.nl