Bewindvoering

Onze Diensten

Hoe bewindvoering helpt

In sommige situaties kunnen mensen extra hulp en ondersteuning nodig hebben bij het regelen van de geldzaken en het beheren van het bezit. Denk daarbij aan schulden, verslavingsproblematiek en dementie. Bewindvoering kan in zulke situaties een uitkomst zijn. Bewindvoering is een maatregel waarbij de financiële administratie uit handen wordt gegeven aan een door de rechter aangestelde bewindvoerder. De bewindvoerder draagt zorg voor het betalen van de vaste lasten, het aanschrijven van schuldeisers en betrokken instanties en het doen van belastingaangifte. Tevens gaat de bewindvoerder na of er geput kan worden uit overige inkomstenbronnen zoals toeslagen om het inkomen aan te vullen. Gedurende het bewind ontvangt de betrokkene maandelijks een bedrag aan leefgeld op een aparte rekening. Hier kunnen boodschappen en andere persoonlijke uitgaven van worden bekostigd. Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank, die ons werk monitort om zo de kwaliteit van het bewind te waarborgen.

Contactformulier

Wordt direct geholpen

Hoe wij te werk gaan?

Intake

Nadat u of uw naaste contact met ons heeft opgenomen, vindt een kennismakingsgesprek plaats om elkaar beter te leren kennen. In dit gesprek gaan wij onder andere in op uw situatie, uw hulpvraag en de wederzijdse verwachtingen. Voor een succesvol traject is het van cruciaal belang om uw persoonlijke situatie te doorlichten en gezamenlijk een persoonlijk stappenplan uit te stippen dat op uw situatie aansluit. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, dan helpen wij u graag bij het aanleveren van de benodigde gegevens en documenten die nodig zijn voor de aanvraag bij de rechtbank.

Indienen aanvraag

Het dossier dat wij hebben opgemaakt wordt ingediend bij de rechtbank in uw regio. De rechtbank nodigt u vervolgens samen met de bewindvoerder uit voor een gesprek, waarbij het bewind bekrachtigd zal worden. Nadat wij het schriftelijk besluit (beschikking) van de rechtbank hebben ontvangen, en de

rechter instemt met onderbewindstelling, kunnen wij voor u aan de slag gaan met het stabiliseren van uw financiële situatie.

Stabilisatie

Wij gaan direct aan de slag voor u door het openen van twee rekeningen. Op de ene rekening komt uw inkomen binnen en worden vaste lasten mee betaald. De andere rekening gebruikt u voor het doen van persoonlijke uitgaven zoals boodschappen. In deze fase zorgen wij er onder meer voor dat de beslagvrije voet wordt gerespecteerd en dat u – indien van toepassing – kunt putten uit aanvullende inkomstenbronnen zoals toeslagen. In het geval van schulden benaderen wij schuldeisers en betrokken instanties om deze op de hoogte te stellen van de onderbewindstelling.

Een schuldenvrije toekomst

Als uw financiële situatie stabiel is, dan zijn uw inkomsten en uitgaven in evenwicht. Wij zetten ons voor u in om dit evenwicht in stand te houden. Als er sprake is van een schuldensituatie, dan dient er nog werk verzet te worden. In dat geval nemen wij contact op met schuldeisers om afspraken te maken over de aflossing. Bij een onbeheersbare schuldensituatie zullen wij u begeleiden naar schuldhulpverlening om zo toe te werken naar een schuldenvrije toekomst.

Onze Kernwaarden

Als u besluit om onder bewind te worden gesteld geeft u heel wat uit handen. Niet alleen draagt u uw geldzaken over aan een derde partij, ook verliest u een deel van uw handelingsbekwaamheid. Het gaat dus om een zeer gewichtige beslissing. Stabilum is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om de geldzaken uit handen te geven aan een partij die transparant en betrouwbaar is.

Transparant

Meer informatie
Wij geloven dat vertrouwen gestoeld is op helderheid en openheid van zaken. U ontvangt kort na de onderbewindstelling persoonlijke inloggegevens waardoor u uw post altijd digitaal kunt inzien en uw inkomsten en uitgaven kunt beheren. Wij zijn altijd bereid om uw vragen en opmerkingen aan te horen en zijn dan ook goed telefonisch bereikbaar.

Deskundig

Meer informatie

Stabilum staat voor kwalitatief hoogwaardig werk dat louter wordt uitgevoerd door gecertificeerde bewindvoerders die voldoen aan de meest recente kwaliteitseisen. Daarnaast zorgen onze interne processen voor de waarborging van onze kwalitatieve hoogwaardigheid. Zo zorgt het feit dat wij beschikken over meerdere gecertificeerde bewindvoerders, dat dossiers altijd kritisch bekeken worden door meerdere ogen. Stabilum wordt daarnaast periodiek gecontroleerd door het bewindsbureau van de rechtbank. Daarnaast zorgt onze diverse clientèle en jarenlange ervaring ervoor dat wij breed onderlegd zijn in de schuldenproblematiek.

Betrokken

Meer informatie

Iedere situatie is uniek. De beslissing om onder bewind gesteld te worden is geen beslissing die zomaar gemaakt wordt; uw persoonlijke situatie geeft u hier reden toe. U verdient dan ook een bewindvoerder die enkel en alleen uw belangen behartigt. Met Stabilum slaat u de handen ineen met een dienstbare dienstverlener die u op de eerst plek plaatst.

Betrouwbaar

Meer informatie
Het team van Stabilum voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden vastgesteld door de kantonrechter en is tevens aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer. Gezien de belangen die gemoeid zijn vinden wij het belangrijk dat er sprake is van vakkennis om het beroep van bewindvoerder te kunnen uitoefenen. U kunt erop rekenen dat onze bewindvoerders uw zaken en belangen op een gedegen en professionele wijze beschermen.

Onze Diensten

Waar wij in excelleren

Budgetbeheer

Voor mensen die in de financiële problemen zitten kan budgetbeheer een oplossing zijn. Als u kiest voor budgetbeheer bij Stabilum dan zullen wij uw inkomen beheren en zorg dragen voor het betalen van de vaste lasten.

Lees Meer

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die geestelijke of lichamelijke zorg behoeven. Een mentor draagt zorg voor de niet-financiële belangen van betrokkenen waardoor deze zich volledig kunnen richten op hunzelf en hun persoonlijk herstel.

Lees Meer

Postbus 32314

2503AA Den Haag

Telefoon

085 – 060 14 06

Email

info@stabilum.nl